top of page
Stefnur

Stefnur

 

Þjónustuveitan og öll verkefni á hennar vegum

fylgja öllum eftirfarandi stefnum. 

Þjónustustefna


Þjónustustefna

 

Þjónustuveitan leitast við að tryggja góða þjónustu með því að:

 • Setja viðskiptavininn ávallt í fyrsta sætið.

 • Sníða þjónustulausnir að þörfum viðskiptavina.

 • Hanna skjóta og skilvirka þjónustuferla sem veita örugga upplifun.

 • Meðhöndla kvartanir sem gjöf og tækifæri til endurbóta.

 • Eiga rík og gagnsæ samskipti við viðskiptavini.

Gæðstefna


Gæðastefna

Þjónustuveitan leitast við að tryggja gæði með því að:

 • Skilgreina gæði út frá þörfum og væntingum viðskiptavina.

 • Þróa og hanna þjónustu sem byggir á mælingum og eftirlit með árangri.

 • Beita stöðluðum verkferlum og stöðugum endurbótum.

 • Skapa gæðamenningu með þjónandi forystu, markvissri og reglubundinni þjálfun starfsfólks og umboði til athafna.

 • Eiga rík og gagnsæ samskipti við samstarfsaðila og aðra hagaðila.

 • Fylgja öllum viðeigandi lögum og reglum í hvívetna í allri starfsemi.

Umhverfisstefna


Umhverfisstefna

Þjónustuveitan leitast við að draga úr umhverfisáhrifum með því að:

 • Lágmarka eigið umhverfisfótspor.

 • Draga úr sóun og stuðla að endurvinnslu og endurnýtingu.

 • Efla umhverfisvitund meðal starfsfólks.

 • Nýta auðlindir á skilvirkan og ábyrgan hátt.

 • Huga að umhverfisáhrifum í ákvarðanatökuferlum og stöðugt að bæta árangur í umhverfismálum.

 • Eiga samstarf við hagsmunaaðila um umhverfismál og stuðla að umhverfisvitund innan aðfangakeðjunnar.

 • Fylgja öllum viðeigandi lögum og reglum í hvívetna í allri starfsemi.

Sjálfbærnistefna


Sjáfbærnistefna

Þjónustuveitan leitast við að stuðla að sjálfbærni með því að:

 • Stunda sjálfbæra viðskiptahætti.

 • Vinna að heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna nr. 9 um nýsköpun og uppbyggingu, með því að þróa sjálfbæra og sveigjanlega þjónustuinnviði.

 • Huga að sjálfbærni í ákvarðanatökuferlum og stöðugt að bæta árangur í sjálfbærni.

 • Eiga samstarf við hagsmunaaðila um sjálfbærnimál og stuðla að sjálfbærni innan aðfangakeðjunnar.

 • Fylgja öllum viðeigandi lögum og reglum í hvívetna í allri starfsemi.

Persónuverndarstefna


Persónuverndarstefna

1. Þjónustuveitan er ábyrgðaraðili að vinnslu persónuupplýsinga.

 • Þjónustuveitan er ábyrgðaraðili að vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer af hálfu Þjónustuveitunnar eða annara vörumerkja í eigu og umsjón Þjónustuveitunnar

 • Þjónustuveitan er einkahlutafélag sem starfar skv. lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög. 

 • Meginhlutverk Þjónustuveitunnar er að stunda rannsóknir, þróun og nýsköpun á þjónustuinnviðum, þjónustuferlum og þjónustulausnum.

 • Þjónustuveitan er skráð með lögheimili að Köldulind 4, 201 Kópavogi en öll starfsemi fer fram á netinu.

 • Símanúmer Þjónustuveitunnar er 772-5950 og netfang er thjonusta@thjonusta.is

 • Nánari upplýsingar um starfsemi Þjónustuveitunnar má finna hér.

2. Persónuverndarfulltrúi Þjónustuveitunnar.

 • Þú getur haft samband við persónuverndarfulltrúa Þjónustuveitunnar með því að hringja í s. 772-5950 eða senda tölvupóst á thjonusta@thjonusta.is.

3. Hvenær vinnur Þjónustuveitan með persónuupplýsingar?

Í nær öllum tilvikum fær Þjónustuveitan persónuupplýsingar beint frá þér þegar:

 • Þú sendir inn fyrirspurn, ábendingu, kvörtun eða önnur erindi.

 • Þú skráir þig á póstlista Þjónustuveitunnar.​

 • Þú skráir þig í rýnihóp Þjónustuveitunnar.

 • Þú skráir þig á viðburð á vegum Þjónustuveitunnar.

 • Þú hefur óskað eftir aðgangi að gögnum samkvæmt stjórnsýslulögum, upplýsingalögum eða persónuverndarlögum.

 • Þú sækir um starf hjá Þjónustuveitunni.

 • Þú heimsækir vefsíðu Þjónustuveitunnar og samþykkir notkun vefkaka.

Í eftirfarandi tilviki tekur Þjónustuveitan við persónuupplýsingum frá öðrum en þér:

 • Þegar umsækjandi um starf hjá Þjónustuveitunni vísar til þín sem meðmælanda.

4. Þín réttindi samkvæmt Persónuverndarlöggjöfinni.

 • Samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni hefur þú ákveðin réttindi og getur þú nýtt þér þau með því að senda beiðni á thjonusta@thjonusta.is eða hringja í 772-5950.

 • Þú þarft ekki að greiða neitt fyrir að neyta réttinda þinna.

 • Þjónustuveitan hefur allt að einn mánuð til að svara erindi þínu en hægt er að framlengja frestinn um tvo mánuði sé beiðnin sérstaklega umfangsmikil.

a.      Aðgangsréttur

 • Þú átt rétt á að fá aðgang að og afrit af öllum persónuupplýsingum sem Þjónustuveitan vinnur um þig. Í sumum tilvikum geta undantekningar frá réttinum átt við, s.s. vegna réttinda annarra sem vega skulu þyngra, en almenna reglan er sú að veita skuli aðganginn.

b.      Réttur til leiðréttingar

 • Þú átt rétt á því að fá leiðréttar persónuupplýsingar um þig, sem þú telur rangar. 

c.       Réttur til eyðingar/rétturinn til að gleymast

 • Þú átt rétt á því að fá persónuupplýsingum um þig eytt, viljir þú gleymast hjá Þjónustuveitunni.

d.      Réttur til takmörkunar á vinnslu

 • Þú átt rétt á að biðja um að vinnsla sé takmörkuð í ákveðnum tilvikum.

e.      Réttur til að andmæla vinnslu

 • Þú átt rétt á að andmæla vinnslu persónuupplýsinga um þig þegar þú telur Þjónustuveituna vinna þær án lagaheimildar.

f.       Kvartanir vegna vinnslu persónuupplýsinga

 • Ef þú telur að Þjónustuveitan hafi ekki unnið með lögmætum hætti með persónuupplýsingar þínar skalt þú hafa samband við persónuverndarfulltrúa Þjónustuveitunnar.

 • Teljir þú viðbrögð Þjónustuveitunnar við kvörtun þinni ekki sinnt þannig að þú teljir ásættanlegt skalt þú hafa samband við Persónuvernd.

bottom of page