top of page

Gæðastefna

Með gæðastefnu þessari ert þú sem notandi þjónustu sem er á ábyrgð Þjónustuveitunnar, upplýst/ur um það með hvaða hætti gæði þjónustunnar eru tryggð.

Hjá Þjónustuveitunni er unnið eftir gæðakerfi sem byggir á alþjóðlegum stjórnunarstaðli fyrir gæðastjórnun og er staðlinum beitt sem viðmiði við uppbyggingu félagsins og afurða þess, framvegis og til frambúðar. Þannig verða innviðir, kerfi og ferlar Þjónustuveitunnar, svo og allra vörumerkja sem félagið setur á markað, að eins miklu leiti og hægt er í samræmi við kröfur:

  • ISO 9001 um gæðastjórnunarkerfi

Gæðastefna Þjónustuveitunnar felur það í sér að:

  • Skilgreina gæði út frá þörfum og væntingum viðskiptavina.​

  • Þróa, hanna og endurbæta þjónustu í samræmi við mælingar og eftirlit með árangri.

  • Beita stöðluðum verkferlum við afhendingu á þjónustu sem hafa verið bestaðir til að tryggja bestu mögulegu notendaupplifun.

  • Starfa eftir hugmyndafræði um stöðugar endurbætur.

  • Skapa gæðamenningu með þjónandi forystu, markvissri og reglubundinni þjálfun starfsfólks og umboði til athafna.

  • Eiga rík og gagnsæ samskipti við samstarfsaðila, starfsfólk, viðskiptavini og aðra hagaðila.

  • Fylgja öllum lögum og reglum í hvívetna í allri sinni starfsemi.

bottom of page